Okolí

Zajímavosti v blízkosti přístaviště

Jediná kovová zoo v evropě! Zvířata jsou netradiční, originální a nekoušou, ale především jsou vyrobena z odpadních materiálů. 


Památník Velké Moravy ve Starém Městě, vybudovaný nad základy první objevené kamenné prokazatelně velkomoravské stavby na našem území - kostela "Na Valách", je od roku 1969 národní kulturní památkou.


Kostel Svaté Ducha ve Starém Městě. Ze zpřístupněné jižní věže kostela Svatého Ducha budete mít Staré Město a blízké okolí jako na dlani.

Obec Velehrad je významným duchovním centrem, místem častých církevních poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav. V lidové tradici je obec dosud ztotožňována s hlavním střediskem Velké Moravy.Živá voda Modrá je podvodní expozice, kde můžete vidět původní druhy vodní flory a fauny. Seznámíte se životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní.
Archeoskanzen Modrá - Velkomoravské sídliště středního Pomoraví. Je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin.
Rozhledna Salaš vzdálená 12 km od Starého Města. Zajímavá svým architektonickým tvarem - dvou do sebe zakleslých sedmiček.

Hrad Buchlov se řadí k nejstarším hradům v České republice. Význam hradu spočívá především v unikátním zachování původních architektonických prvků jednotlivých výstavby. 

Zámek Buchlovice patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Vznikl jako galantní dar manželce.
 

Letecké muzeum Kunovice představuje stroje vyrobené v kunovické továrně, ale také letouny ze zahraničí, celkem 26 civilních i vojenských strojů. Jsou mezi nimi např. Migy, Suchoje nebo Iljušiny, a také vrtulník Mi-4.


Slovácké muzeum Uherské Hradiště zaujímá v síti českých a moravských muzeí významné postavení. Výzkumný a sběratelský záběr na celou národopisnou oblast Slovácka jej řadí mezi regionální instituce. Z původně malého kulturního zařízení, zrozeného z obětavého úsilí a nadšení vlastenecky zaměřených pracovníků, vznikla profesionální a vysoce odborná instituce, která slouží veřejnosti v několika budovách.


Park Rochus Uherské Hradiště rozvíjí slovácké tradice. Můžete také obdivovat starobylé kulturní památky, rozhlednu na Rovině nebo si zajistit košt vína v chladivých sklepích místních vinařů.

Koupaliště Staré Město


Aquapark Uherské Hradiště